نمونه سول و خلاصه دروس پیام نور
مقطع کارشناسی و ارشد

دانلود رایگان خلاصه دروس روشهای ارزشیابی آموزشی

پست شماره 117
14:13 , دوشنبه 02 اسفند 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روشهای ارزشیابی آموزشی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 122
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس کلیات فلسفه

پست شماره 116
12:57 , شنبه 30 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس کلیات فلسفه

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 262
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 93
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت اسلامی

پست شماره 114
12:52 , شنبه 30 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت اسلامی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 109
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 96
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات برنامه ریزی آموزشی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 101
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات تکنولوژی آموزشی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 109
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس نظارت و راهنمایی تعلیماتی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 101
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول و روش ترجمه

پست شماره 109
19:40 , شنبه 09 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول و روش ترجمه

رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 99
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس خواندن و درک مفاهیم ۱

پست شماره 108
19:36 , شنبه 09 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس خواندن و درک مفاهیم ۱

رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 404
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس نگارش فارسی

پست شماره 107
19:33 , شنبه 09 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس نگارش فارسی

رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 107
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس شناخت و فلسفه جغرافیا

پست شماره 106
13:5 , پنجشنبه 07 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس شناخت و فلسفه جغرافیا

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 98
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی ساختمانی

پست شماره 105
12:57 , پنجشنبه 07 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی ساختمانی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 95
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی دینامیک

پست شماره 104
12:50 , پنجشنبه 07 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی دینامیک

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 86
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 127
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روشها و فنون تدریس

پست شماره 102
19:57 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روشها و فنون تدریس

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 105
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مرضی کودک

پست شماره 101
19:53 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مرضی کودک

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 104
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مدیریت

پست شماره 100
19:39 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مدیریت

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 90
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس حقوق بازرگانی

پست شماره 99
18:38 , پنجشنبه 11 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس حقوق بازرگانی

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 155
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 105
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی و مدیریت بازار

پست شماره 97
18:34 , پنجشنبه 11 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی و مدیریت بازار

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 102
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی بین الملل

پست شماره 96
15:20 , چهارشنبه 10 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی بین الملل

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 111
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 94
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس سیستم های خرید - انبارداری و توزیع

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 113
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تولید

پست شماره 93
15:8 , چهارشنبه 10 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تولید

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 88
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی

پست شماره 92
22:45 , یکشنبه 07 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 121
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 94
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس درآمدی به اقتصاد شهری

پست شماره 90
19:31 , دوشنبه 01 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس درآمدی به اقتصاد شهری

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 140
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس برنامه ریزی شهری در ایران

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 107
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تطبیقی

پست شماره 88
12:33 , دوشنبه 01 شهريور 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تطبیقی

رشته مدیریت دولتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 113
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس آتشفشان شناسی

پست شماره 87
11:27 , دوشنبه 01 شهريور 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آتشفشان شناسی

رشته زمین شناسی - گرایش زمین شناسی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 142
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس تشریح و مورفولوژی گیاهی

پست شماره 86
18:25 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس تشریح و مورفولوژی گیاهی

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 145
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس بافت شناسی جانوری

پست شماره 85
18:17 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بافت شناسی جانوری

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 130
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اکولوژی عمومی

پست شماره 84
17:14 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اکولوژی عمومی

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 147
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول و روشهای رده بندی گیاهان

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 176
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس آزمایشگاه شیمی آلی ۱

پست شماره 82
15:1 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آزمایشگاه شیمی آلی ۱

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 190
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانسنجی

پست شماره 81
18:50 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانسنجی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 139
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس در آمدی بر جامعه شناسی

پست شماره 80
17:45 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس در آمدی بر جامعه شناسی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 137
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس بهداشت روانی

پست شماره 79
16:41 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بهداشت روانی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 133
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اختلالات یادگیری

پست شماره 78
15:38 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اختلالات یادگیری

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 135
 • دیدگاه : 0