نمونه سول و خلاصه دروس پیام نور
مقطع کارشناسی و ارشد

دانلود رایگان خلاصه دروس شناخت و فلسفه جغرافیا

پست شماره 106
13:5 , پنجشنبه 07 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس شناخت و فلسفه جغرافیا

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی ساختمانی

پست شماره 105
12:57 , پنجشنبه 07 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی ساختمانی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی دینامیک

پست شماره 104
12:50 , پنجشنبه 07 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس ژئومورفولوژی دینامیک

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس روشها و فنون تدریس

پست شماره 102
19:57 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روشها و فنون تدریس

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مرضی کودک

پست شماره 101
19:53 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مرضی کودک

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مدیریت

پست شماره 100
19:39 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مدیریت

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس حقوق بازرگانی

پست شماره 99
18:38 , پنجشنبه 11 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس حقوق بازرگانی

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی و مدیریت بازار

پست شماره 97
18:34 , پنجشنبه 11 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی و مدیریت بازار

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی بین الملل

پست شماره 96
15:20 , چهارشنبه 10 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بازاریابی بین الملل

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس سیستم های خرید - انبارداری و توزیع

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تولید

پست شماره 93
15:8 , چهارشنبه 10 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تولید

رشته مدیریت صنعتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی

پست شماره 92
22:45 , یکشنبه 07 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس درآمدی به اقتصاد شهری

پست شماره 90
19:31 , دوشنبه 01 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس درآمدی به اقتصاد شهری

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس برنامه ریزی شهری در ایران

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تطبیقی

پست شماره 88
12:33 , دوشنبه 01 شهريور 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت تطبیقی

رشته مدیریت دولتی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس آتشفشان شناسی

پست شماره 87
11:27 , دوشنبه 01 شهريور 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آتشفشان شناسی

رشته زمین شناسی - گرایش زمین شناسی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس تشریح و مورفولوژی گیاهی

پست شماره 86
18:25 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس تشریح و مورفولوژی گیاهی

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس بافت شناسی جانوری

پست شماره 85
18:17 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بافت شناسی جانوری

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس اکولوژی عمومی

پست شماره 84
17:14 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اکولوژی عمومی

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول و روشهای رده بندی گیاهان

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس آزمایشگاه شیمی آلی ۱

پست شماره 82
15:1 , یکشنبه 31 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آزمایشگاه شیمی آلی ۱

رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس روانسنجی

پست شماره 81
18:50 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانسنجی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس در آمدی بر جامعه شناسی

پست شماره 80
17:45 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس در آمدی بر جامعه شناسی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس بهداشت روانی

پست شماره 79
16:41 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بهداشت روانی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس اختلالات یادگیری

پست شماره 78
15:38 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اختلالات یادگیری

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس آسیب شناسی روانی ۱

پست شماره 77
14:31 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آسیب شناسی روانی ۱

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات مدیریت آموزشی

پست شماره 75
15:43 , پنجشنبه 14 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات مدیریت آموزشی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس رشد و تکامل حرکتی

پست شماره 74
14:39 , پنجشنبه 14 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس رشد و تکامل حرکتی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکات اصلاحی

پست شماره 73
13:33 , پنجشنبه 14 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکات اصلاحی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکت شناسی

پست شماره 72
12:59 , پنجشنبه 07 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکت شناسی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس تاریخ تربیت بدنی

پست شماره 71
11:52 , پنجشنبه 07 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس تاریخ تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول تغذیه و ورزش

پست شماره 70
23:26 , چهارشنبه 06 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول تغذیه و ورزش

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش بدمینتون ۲

پست شماره 69
22:12 , چهارشنبه 06 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش بدمینتون ۲

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی(اصول کامپیوتر)

رشته مهندسی کامپیوتر
گرایش نرم افزار

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

دانلود رایگان خلاصه دروس معماری سیستمهای کامپیوتری

پست شماره 67
21:6 , چهارشنبه 06 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس معماری سیستمهای کامپیوتری

رشته مهندسی کامپیوتر
گرایش نرم افزار

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.