نمونه سول و خلاصه دروس پیام نور
مقطع کارشناسی و ارشد

دانلود رایگان خلاصه دروس روشهای ارزشیابی آموزشی

پست شماره 117
14:13 , دوشنبه 02 اسفند 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روشهای ارزشیابی آموزشی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 122
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس کلیات فلسفه

پست شماره 116
12:57 , شنبه 30 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس کلیات فلسفه

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 262
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 93
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت اسلامی

پست شماره 114
12:52 , شنبه 30 بهمن 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت اسلامی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 109
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 96
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات برنامه ریزی آموزشی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 101
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات تکنولوژی آموزشی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 109
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس نظارت و راهنمایی تعلیماتی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 101
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 127
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روشها و فنون تدریس

پست شماره 102
19:57 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روشها و فنون تدریس

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 105
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مرضی کودک

پست شماره 101
19:53 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مرضی کودک

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 104
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مدیریت

پست شماره 100
19:39 , یکشنبه 14 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی مدیریت

رشته روانشناسی-گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 90
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی

پست شماره 92
22:45 , یکشنبه 07 آذر 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 121
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 94
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانسنجی

پست شماره 81
18:50 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس روانسنجی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 139
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس در آمدی بر جامعه شناسی

پست شماره 80
17:45 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس در آمدی بر جامعه شناسی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 137
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس بهداشت روانی

پست شماره 79
16:41 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس بهداشت روانی

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 133
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اختلالات یادگیری

پست شماره 78
15:38 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اختلالات یادگیری

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 135
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس آسیب شناسی روانی ۱

پست شماره 77
14:31 , شنبه 30 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس آسیب شناسی روانی ۱

رشته روانشناسی - گرایش عمومی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 151
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 115
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات مدیریت آموزشی

پست شماره 75
15:43 , پنجشنبه 14 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس مقدمات مدیریت آموزشی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 118
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس رشد و تکامل حرکتی

پست شماره 74
14:39 , پنجشنبه 14 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس رشد و تکامل حرکتی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 124
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکات اصلاحی

پست شماره 73
13:33 , پنجشنبه 14 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکات اصلاحی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 141
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکت شناسی

پست شماره 72
12:59 , پنجشنبه 07 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس حرکت شناسی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 131
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس تاریخ تربیت بدنی

پست شماره 71
11:52 , پنجشنبه 07 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس تاریخ تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 120
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول تغذیه و ورزش

پست شماره 70
23:26 , چهارشنبه 06 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول تغذیه و ورزش

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 131
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش بدمینتون ۲

پست شماره 69
22:12 , چهارشنبه 06 مرداد 1400

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش بدمینتون ۲

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 152
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان جزوه یا خلاصه روانشناسی کار

پست شماره 57
22:32 , پنجشنبه 24 تير 1400

دانلود رایگان جزوه یا خلاصه روانشناسی کار
(کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)
🖊 مولف: دکتر محمود ساعتچی

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 101
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان جزوه مبانی جامعه شناس

پست شماره 56
21:1 , پنجشنبه 24 تير 1400

دانلود رایگان جزوه مبانی جامعه شناس

(روانشناسی ، علوم تربیتی ، مشاوره )
 تعداد صفحات 320

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 129
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان جزوه درس جامعه شناسی آموزش و پرورش

پست شماره 54
17:45 , پنجشنبه 24 تير 1400

دانلود رایگان جزوه درس جامعه شناسی آموزش و پرورش

 بر اساس کتاب: علی علاقه مند
241 صفحه

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 114
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان نمونه سوالات درس حرکت شناسی ورزشی

رشته علوم ورزشی

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 124
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی تربیتی

پست شماره 38
21:32 , چهارشنبه 08 مرداد 1399

دانلود خلاصه دروس روانشناسی تربیتی

حجم فایل: 5.48 مگابایت

نوشته: علی اکبر سیف

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 445
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی یادگیری

پست شماره 37
20:25 , چهارشنبه 08 مرداد 1399

دانلود خلاصه دروس روانشناسی یادگیری

حجم فایل: 5.15 مگابایت

نوشته: حسین زارع

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1347
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس روانشناسی شخصیت

پست شماره 36
18:21 , چهارشنبه 08 مرداد 1399

دانلود خلاصه دروس روانشناسی شخصیت

حجم فایل: 2.45 مگابایت

نوشته: دکتر کریمی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 229
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش هندبال 2

پست شماره 31
18:34 , یکشنبه 05 مرداد 1399

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش هندبال 2

حجم فایل: 2.56 مگابایت

نوشته: محمدپور کیانی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 178
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش فوتبال ۱

پست شماره 30
13:18 , یکشنبه 05 مرداد 1399

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش فوتبال ۱

حجم فایل: 4.09 مگابایت

 نوشته: قدرت ا... باقری

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 228
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس فیزیولوژی انسانی

پست شماره 29
11:9 , یکشنبه 05 مرداد 1399

دانلود رایگان خلاصه دروس فیزیولوژی انسانی

حجم فایل: 6.62 مگابایت

نوشته: دکتر گایینی

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 317
 • دیدگاه : 0

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش ژیمناستیک ۱

پست شماره 28
9:1 , یکشنبه 05 مرداد 1399

دانلود رایگان خلاصه دروس اصول آموزش ژیمناستیک ۱

حجم فایل: 4 مگابایت

نوشته: دانشمندی و صمد زاده

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید


توجه : تمام حقوق مطالب برای استادیار پیام نور محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 534
 • دیدگاه : 0